ความรู้พื้นฐาน 2 ประเภท เลนส์กล้อง mirroless ยอดนิยม 2565

ความรู้พื้นฐาน 2 ประเภท เลนส์กล้อง mirroless ยอดนิยม 2565

กล้องถ่ายภาพ จะมีส่วนประกอบที่จำเป็นมาก คือ เลนส์กล้อง ในปัจจุบันถ้าเป็น เลนส์กล้อง mirroless จะจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ที่เห็นจำหน่ายกัน ดังนี้

  1. Prime Lens หรือ เลนส์ที่รู้จักกันในชื่อของ เลนส์ไพร์ม ซึ่งเป็นเลนส์ที่ถูกออกแบบมาให้มีระยะของการโฟกัสที่ตายตัวเลย ไม่สามารถปรับซูม เข้า – ออก ได้มากกว่าที่ตัวของเลนส์กำหนดมา มีจุดเด่นที่ น้ำหนักไม่เยอะ สามารถพกพาได้สะดวก และใช้งานง่ายมาก แถมยังให้ความคมชัดสูง ข้อจำกัด คือ ไม้สามารถถ่ายภาพที่มีระยะไม่คงที่ได้
  2. Zoom Lens หรือ เลนส์ที่รู้จักกันในชื่อของ เลนส์ซูม จากตัวเลนส์ในข้อ 1) ไม่สามารถปรับซูมได้ ก็มีการผลิตเลนส์ที่แก้ปัญหาเป็นเลนส์ตัวนี้ออกมา สามารถปรับระยะการโฟกัสได้ เข้า – ออก สบาย มีจุดแข็ง คือ ถ่ายภาพที่ระยะไม่คงที่ได้ แต่น้ำหนักของเลนส์เยอะมาก จึงยากในการพกพาไปเล็กน้อยนั้นเอง
เลนส์กล้อง mirroless

แล้ว zoom lens ของ เลนส์ mirroless นั้น ยังแยกประเภทย่อยลงไปอีกตามการใช้งาน เพราะแต่ละครั้งของการใช้งาน จะถ่ายภาพระยะไกลมาก ๆ หรือ ไม่ไกลเท่าไหร่นัก ดังนั้นตัวเลนส์แต่ละประเภทย่อย ก็จะมีการระบุระยะโฟกัสให้ทุกคนได้ไปเลือกใช้งานได้ตรงจุดนั้นเอง

แนะนำ 5 ข้อพิจารณา เลือกซื้อ เลนส์กล้อง mirroless ที่เหมาะสม

เลนส์กล้อง เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นของกล้อง และความทันสมัยต่าง ๆ ส่งผลให้มีราคาแพงนั้นเอง ดังนั้นบุคคลที่ต้องการหาซื้อเลนส์มาใช้งาน จำเป็นจ้องมี 5 หลักการในการเลือก ต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์ของการซื้อเลนส์กล้อง เช่น ใช้งาน การเรียน ฯลฯ
  2. ลักษณะของการใช้งานของแต่ละคน เช่น ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
  3. ราคาที่สามารถจ่ายไหว ไม่ตึงมากเกินไป  เช่น งบประมาณ 10,000 บาท
  4. ค้นหา เลนส์กล้อง ที่มีรายละเอียดตรงกับข้อ 1,2,3 ที่กล่าวมาข้างต้น
  5. เปรียบเทียบราคา และประกันสินค้าหลังการขาย พร้อมอ่านรีวิวการใช้งาน
เลนส์กล้อง mirroless

ถ้าทุกคนสามารถเลือกเลนส์กล้องได้ตามรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น จะได้สินค้าราคาในงบ และคุณภาพดี ตรงกับการใช้งานมากที่สุดนั้นเอง จึงเป็นการใช้เงินแบบชาญฉลาดที่สุด

เลนส์กล้อง mirroless