FUJIFILM MIRRORLESS รุ่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 ถ่ายรูปคม วิดีโอชัด

FUJIFILM กล้องมิลเลอร์เลสในปีนี้ต้องเรียกว่าของเขามาจริง ๆ ล่ะ เพราะเป็นกล้องที่แบรนด์ดังต่าง ๆ พากันสรรค์สร้างกล้องรุ่นใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพเยี่ยมออกมาให้ใช้โดยทั่วกัน โดยFUJIFILM เองก็ไม่ยอมแพ้หน้ามีกล้อง MIRRORLESS รุ่นคุณภาพออกมาให้แฟน ๆ ได้ใช้งานเช่นกัน ใครที่ชอบสีกล้องแบบฟูจิอยู่แล้วรับรองว่าน่าจะชอบกล้องเหล่านี้FUJIFILM MIRRORLESS รุ่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 ถ่ายรูปคม วีดิโอชัด 1.FUJI XT200 รุ่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2020

อ่านเพิ่มเติม...