Sony A6400 กล้อง Mirror less ที่ Vloger เลือกใช้

Sony A6400 กล้อง Mirror less ที่ Vloger เลือกใช้ขึ้นชื่อว่า Vloger หรือจะเรียกว่า Youtuber ก็คงไม่ผิดนัก ย่อมต้องการกล้องที่พกพาไปไหนมาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องครอบคลุมทั้งการถ่ายวิดีโอ และภาพนิ่ง แถมยังจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งรอบกาย ไม่ทำให้ผู้คนรอบข้างเคอะเขินหรืเกิดอาการ กลัวกล้อง และกล้องที่เป็นที่นิยมของเหล่า Vloger ทั้งหลายนั้น เห็นจะหนีไม่พ้น กล้อง Mirror

อ่านเพิ่มเติม...